top of page

Bộ Giao thông vận tải dừng đầu tư đường sau cảng Lạch Huyện

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản chấp thuận dừng chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường giao thông sau bến số 3 đến bến số 6 thuộc khu bến cảng Lạch Huyện.


Văn bản nêu rõ sẽ dừng đầu tư dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường giao thông sau bến số 3 đến bến số 6 thuộc khu bến cảng Lạch Huyện cảng biển Hải Phòng bằng nguồn vốn đầu tư công của Bộ GTVT giai đoạn 2021-2025.


Ban Quản lý dự án Hàng hải có trách nhiệm tổ chức bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông sau bến số 3 đến bến số 6 thuộc khu bến cảng Lạch Huyện, cảng biển Hải Phòng cho UBND TP Hải Phòng theo quy định. Đồng thời, báo cáo Bộ GTVT về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn đã bố trí cho dự án.


dau-tu-xay-dung-tuyen-giao-thong-sau-ben-so-3-den-so-6-khu-cang-lach-huyen-ban-giao-cho-UBND-tp-hai-phong

Đối với đoạn đường sau bến số 3 đến bến số 6, hồi tháng 1/2024, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Chủ tịch UBND TP Hải Phòng để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tình hình đầu tư tuyến đường sau các bến cảng thuộc khu bến cảng Lạch Huyện, TP Hải Phòng.


Cụ thể, Phó Thủ tướng giao UBND TP Hải Phòng khẩn trương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ đầu tư xây dựng tuyến đường sau các bến cảng đồng bộ với các bến cảng và Khu công nghiệp khu vực Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng.


Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ GTVT, UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án sử dụng ngân sách địa phương kết hợp với các nguồn vốn khác theo phương thức hợp tác công tư, xã hội hóa để đầu tư xây dựng tuyến đường, đảm bảo đồng bộ với các bến cảng thuộc khu bến Lạch Huyện và khu công nghiệp.


UBND thành phố Hải Phòng đã khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đã dự kiến cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương.


Đồng thời, đã tổ chức phân chia kinh phí dự kiến huy động từ các doanh nghiệp đầu tư cảng phục vụ cho việc đầu tư xây dựng, sớm đưa tuyến đường vào khai thác đồng bộ với khai thác các bến cảng.

Bộ GTVT cũng đã có quyết định điều chỉnh các đoạn tuyến đường sau cảng Lạch Huyện (Km 15+629,94 – Km 15+883,86 và Km0 – Km 0+750) thành đường địa phương.


Theo Báo Giao thông


Comments


bottom of page