top of page

Chúng tôi tôn trọng

QUYỀN RIÊNG TƯ
 
của bạn

Chính sách bảo mật của dibee

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chính sách của Connexion Việt Nam là tôn trọng quyền riêng tư của bạn và tuân thủ bất kỳ luật và quy định hiện hành nào liên quan đến bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn mà chúng tôi có thể thu thập, bao gồm các thông tin thu thập qua trang web của chúng tôi, dibee.vn và các trang web khác mà chúng tôi sở hữu và vận hành.


Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2020 và được cập nhật lần cuối vào ngày 13 tháng 4 năm 2021.

Thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm cả thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi có chủ ý và chủ động khi sử dụng hoặc tham gia vào bất kỳ dịch vụ và chương trình khuyến mãi nào của chúng tôi, và bất kỳ thông tin nào do thiết bị của bạn tự động gửi trong quá trình truy cập vào các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Nhật ký dữ liệu

 

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, các máy chủ của chúng tôi có thể tự động ghi lại dữ liệu tiêu chuẩn do trình duyệt web của bạn cung cấp. Dữ liệu này có thể bao gồm địa chỉ IP của thiết bị của bạn, loại và phiên bản trình duyệt của bạn, các trang bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian thăm mỗi trang, các thông tin khác về lượt truy cập của bạn và các sự cố kỹ thuật xảy ra khi có bất kỳ lỗi nào bạn có thể gặp phải.


Xin lưu ý rằng mặc dù thông tin này có thể không tự nhận dạng cá nhân, nhưng khi kết hợp nó với dữ liệu khác có thể nhận dạng cá nhân từng người.

Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân chúng tôi yêu cầu cung cấp có thể bao gồm một hoặc nhiều hơn một trong các thông tin sau:

 

 • Tên

 • Email

 • Số điện thoại / điện thoại di động

Những lý do chính đáng để xử lý thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi có lý do chính đáng để làm như vậy. Trong trường hợp đó, chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết một cách hợp lý để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây trên trang web của chúng tôi:

 • Đăng ký nhận thông tin cập nhật từ chúng tôi qua email hoặc các kênh mạng xã hội

 • Sử dụng thiết bị di động hoặc trình duyệt web để truy cập nội dung của chúng tôi

 • Liên hệ với chúng tôi qua email, phương tiện truyền thông xã hội hoặc trên bất kỳ công cụ nào tương tự

 • Đề cập đến chúng tôi trên mạng xã hội


Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cho các mục đích sau và thông tin cá nhân sẽ không được xử lý thêm nếu nằm ngoài các mục đích sau:

 • Cho phép bạn tùy chỉnh hoặc cá nhân hóa trải nghiệm của bạn về trang web của chúng tôi

 • Liên hệ và giao tiếp với bạn

 • Để phân tích, nghiên cứu thị trường và phát triển kinh doanh, bao gồm vận hành và cải thiện trang web của chúng tôi, các ứng dụng liên quan và các nền tảng truyền thông xã hội có liên quan

 • Để quảng cáo và tiếp thị, bao gồm việc gửi cho bạn thông tin khuyến mại về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và thông tin về các bên thứ ba mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm

 • Cho mục đích quản lý và lưu trữ hồ sơ nội bộ

 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và giải quyết bất kỳ tranh chấp nào mà chúng tôi có thể có

 • Cho mục đích bảo mật và ngăn chặn lừa đảo, đồng thời đảm bảo rằng các trang web và ứng dụng của chúng tôi an toàn, bảo mật và được sử dụng tuân theo các điều khoản sử dụng của chúng tôi


Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể kết hợp thông tin chúng tôi thu thập được về bạn với thông tin chung hoặc dữ liệu nghiên cứu mà chúng tôi nhận được từ các nguồn đáng tin cậy khác.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Khi thu thập và xử lý thông tin cá nhân và trong khi lưu trữ thông tin này, chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin đó bằng các phương tiện hợp lý để ngăn ngừa mất mát và đánh cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi các thông tin này.


Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng khuyến cáo rằng không có phương thức truyền tải hoặc lưu trữ điện tử nào là an toàn 100% và không ai có thể đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối. Chúng tôi sẽ tuân thủ luật áp dụng đối với chúng tôi về bất kỳ vi phạm dữ liệu nào.


Bạn chịu trách nhiệm lựa chọn bất kỳ mật khẩu nào và mức độ bảo mật của mật khẩu đó, đảm bảo an toàn cho thông tin của chính bạn trong giới hạn dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong bao lâu

Chúng tôi chỉ giữ thông tin cá nhân của bạn tới chừng nào cần thiết. Khoảng thời gian này có thể phụ thuộc vào việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì, và vẫn đảm bảo tuân thủ chính sách bảo mật này. Khi thông tin cá nhân của bạn không còn cần thiết, chúng tôi sẽ xóa hoặc làm ẩn danh thông tin đó bằng cách xóa tất cả các thông tin có thể nhận dạng bạn.

 

Tuy nhiên, nếu cần thiết, chúng tôi có thể lưu giữ lại thông tin cá nhân của bạn để thực hiện nghĩa vụ pháp lý, kế toán hoặc báo cáo hoặc nhằm mục đích lưu trữ vì lợi ích cộng đồng, mục đích nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lịch sử hoặc mục đích thống kê.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi không nhắm trực tiếp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của mình vào trẻ em dưới 13 tuổi và chúng tôi không chủ ý thu thập thông tin cá nhân về trẻ em dưới 13 tuổi.

Tiết lộ thông tin cho bên thứ ba

 

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho:

 • Công ty mẹ, công ty con hoặc chi nhánh của công ty chúng tôi

 • Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba với mục đích cho phép họ cung cấp dịch vụ của mình, ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ CNTT, lưu trữ dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và máy chủ, nhà quảng cáo hoặc nền tảng phân tích

 • Nhân viên, nhà thầu và / hoặc các tổ chức liên quan của chúng tôi

 • Các đại lý hoặc đối tác kinh doanh hiện hữu hoặc tiềm năng của chúng tôi

 • Nhà tài trợ hoặc đơn vị quảng bá cho bất kỳ cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc quảng cáo nào do chúng tôi tổ chức

 • Tòa án, cơ quan quản lý và cán bộ thực thi pháp luật, theo yêu cầu của luật pháp, liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý đang hoặc sẽ được thực thi, hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi

 • Các bên thứ ba, bao gồm các đại lý hoặc nhà thầu phụ, những bên hỗ trợ chúng tôi cung cấp thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc tiếp thị trực tiếp cho bên thứ ba để thu thập và xử lý dữ liệu

 

Chuyển giao thông tin cá nhân ra nước nước ngoài

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được lưu trữ và / hoặc xử lý tại nơi chúng tôi hoặc các đối tác, chi nhánh và nhà cung cấp bên thứ ba có cơ sở hoạt động. Xin lưu ý rằng các địa điểm mà chúng tôi lưu trữ, xử lý hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn có thể không có luật bảo vệ dữ liệu giống như tại quốc gia mà bạn đã cung cấp thông tin ban đầu. Nếu chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba tại các quốc gia khác: (i) chúng tôi sẽ thực hiện các chuyển giao đó theo các quy định của luật hiện hành; và (ii) chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân được chuyển giao phù hợp với chính sách bảo mật này.

Quyền của bạn và sự kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

Bạn luôn có quyền không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, tuy nhiên trải nghiệm của bạn tại trang web của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn vì bạn đã thực hiện bất kỳ quyền nào đối với thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, bạn hiểu rằng chúng tôi sẽ thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin đó tuân theo chính sách bảo mật này. Bạn có quyền yêu cầu thông tin về bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn.


Nếu chúng tôi nhận được thông tin cá nhân của bạn từ một bên thứ ba, chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin đó như quy định trong chính sách bảo mật này. Nếu bạn là bên thứ ba cung cấp thông tin cá nhân về người khác, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được người đó đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.


Nếu trước đây bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể thay đổi quyết định của mình bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn khả năng hủy đăng ký khỏi cơ sở dữ liệu email của chúng tôi hoặc chọn không tham gia liên lạc. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cụ thể từ bạn để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn.


Nếu bạn cho rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi nắm giữ về bạn là không chính xác, lỗi thời, không đầy đủ, không liên quan hoặc gây hiểu lầm, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin được cung cấp trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào được phát hiện là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu nhầm hoặc lỗi thời.


Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã vi phạm luật bảo vệ dữ liệu liên quan và muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin bên dưới và cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin về vi phạm đó. Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra và trả lời bạn, bằng văn bản, đưa ra kết quả điều tra của chúng tôi và các bước chúng tôi sẽ thực hiện để giải quyết khiếu nại của bạn. Bạn cũng có quyền liên hệ với cơ quan quản lý hoặc cơ quan bảo vệ dữ liệu về khiếu nại của bạn.

Sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng “cookie” để thu thập thông tin về bạn và hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookie là một phần dữ liệu nhỏ mà trang web của chúng tôi lưu trữ trên máy tính của bạn và truy cập mỗi khi bạn thăm trang web, qua đó chúng tôi có thể biết bạn sử dụng trang web của chúng tôi như thế nào. Điều này giúp chúng tôi cung cấp nội dung cho bạn dựa trên các tùy chọn mà bạn đã chỉ định.

Giới hạn của chính sách của chúng tôi

Trang web của chúng tôi có thể liên kết đến các trang bên ngoài không do chúng tôi vận hành. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát nội dung và chính sách của các trang web đó, đồng thời không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các thực tiễn bảo mật tương ứng của họ.

Các thay đổi đối với chính sách này

Tùy theo quyết định của mình, chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật để phù hợp với những cập nhật trong quy trình kinh doanh của chúng tôi, các thông lệ được chấp nhận ở thời điểm hiện tại hoặc các thay đổi trong pháp luật hoặc quy định. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ đăng các thay đổi ở đây tại cùng một liên kết mà bạn đang truy cập chính sách bảo mật này.


Nếu luật pháp quy định, chúng tôi sẽ xin sự cho phép của bạn hoặc cho bạn sự lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý, nếu có, đối với bất kỳ cách sử dụng mới nào đối với thông tin cá nhân của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến quyền riêng tư của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại:

 

Công ty TNHH Connexion Việt Nam

 

 • Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà The Galleria Metro 6, 59 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

 • Email: cskh@dibee.co

 • Điện thoại: (028) 73 03 66 99

Moving Truck

Một giải pháp giúp đơn giản hóa quản lý vận hành 
Nhận tư vấn
MIỄN PHÍ ngay.

bottom of page