top of page
Partnership

Phát Triển Sự Nghiệp Cùng dibee

Với tư cách là một doanh nghiệp đang tăng trưởng, chúng tôi luôn chào đón những ứng viên tài năng. Gia nhập Dibee, bạn có cơ hội được định hướng và phát triển sự nghiệp thông qua việc đem lại giá trị cho các khách hàng và đối tác của chúng tôi. 

Không tìm thấy công việc bạn muốn ứng tuyển? Gửi hồ sơ của bạn về địa chỉ careers@dibee.co và chúng tôi sẽ sớm liên hệ khi có vị trí phù hợp với năng lực và nguyện vọng của bạn!

bottom of page