top of page
vietnampost-banner.png

TỔNG QUAN

Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh là công ty con của Tổng công ty bưu điện Việt Nam

 

Lĩnh vực hoạt động: Bưu chính, chuyển phát, giao hàng chặng cuối tại khu vực Tp HCM

Hơn 200 xe phục vụ hoạt động kinh doanh 50 xe văn phòng

Hơn 10 đơn vị trực thuộc phụ trách từng địa bàn hoạt động

THÁCH THỨC

Quy trình cấp phát, quản lý thủ công trên giấy dẫn đến số liệu báo cáo không chính xác, chậm trễ và thất lạc chứng từ.

the-challenge.png

Kế hoạch kinh doanh và chi phí nhiên liệu được phân bổ cho từng đơn vị tự quản lý và chịu trách nhiệm.

  • Cắt cứ cán bộ quản lý chi phí nhiên liệu, đối soát và thanh toán với CHXD

Chuyển đổi sang mô hình quản lý chi phí nhiên liệu tập trung, vận hành bởi 2 cán bộ phụ trách, gồm 1 chuyên viên quản lý đội xe và 1 kế toán viên

Tiết kiệm 5% chi phí nhiên liệu

  • Kết hợp với chuẩn hóa định mức và ban hành cơ chế thưởng phạt thì sau 2 năm ứng dụng, trung bình tiết kiệm 7-10%

the-result.png
the-solution.png

GIẢI PHÁP và KẾT QUẢ

"Từ khi áp dụng Dibee, chi phí nhiên liệu của chúng tôi giảm trung bình khoảng 7%. Việc chuyển đổi thanh toán từ các hình thức như phiếu giấy, thanh toán trước và xuất hóa đơn thủ công sang một giải pháp kỹ thuật số tích hợp đã mang lại cho Bưu điện Tp HCM những kết quả đáng kể. Mọi giao dịch, tài liệu, và chứng từ đều được ghi nhận và cập nhật tự động, cho phép chúng tôi hiện thực hóa mô hình quản lý tập trung với giải pháp Dibee là trung tâm."

Ông Phạm Quang Anh, Quản lý vận hành​

Bưu điện Việt Nam - Chi nhánh Tp HCM

Skyscrapers

Khởi động hành trình số hóa đội xe của bạn NGAY HÔM NAY!

Xem thêm câu chuyện thành công của

greenleaftvietnam-logo.jpg
Insee-logo.png
Bitis-logo.png
bottom of page